Suszarnie do zboża z odzyskiem ciepła

Oferujemy suszarnie z recyrkulacją o niskim poziomie hałasu i pylenia w różnych konfiguracjach systemu obiegu powietrza w zależności od oczekiwanych optymalnych parametrów pracy.

Suszarnie do zboża z odzyskiem ciepła

Podczas obróbki ziarna pył zawsze stanowi problem. Im więcej pyłów przedostanie się wraz z ziarnem do suszarni, tym więcej zostanie uwolnionych w procesie suszenia, co spowoduje emisję pyłów do otoczenia suszarni. Suszarnie oferowane przez nas posiadają w standardzie rozwiązania, które zapewniają niski poziom pylenia podczas suszenia. Zawartość pyłu w powietrzu wylotowym do 30 mg/m3, a przy zastosowaniu dodatkowego specjalnego systemu doczyszczającego VAP do 8 mg/m3.

Im wyższa wilgotność ziarna, tym większe jest zużycie energii na wysuszenie zbiorów i umożliwienie ich bezpiecznego przechowywania. W oferowanych przez nas suszarniach nowej generacji,  zmniejszono zużycie paliwa nawet o 30%. Jest to wyjątkowo korzystny wynik pozwalający zmniejszyć koszty suszenia, szczególnie dotyczy to ziarna kukurydzy. Zmniejszenie zużycia energii podczas suszenia zbóż wiąże się z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych i pyłów do środowiska – suszarnie są proekologiczne.

Obieg powietrza

Ruch powietrza jest wymuszony przez wentylatory umieszczone w górnej części kanału wylotowego – na dachu, oraz wentylatory w dolnej części komory, które zapewniają odzysk ciepła poprzez recyrkulację powietrza ze stref chłodzenia oraz dolnych stref suszenia do strefy mieszania kanału wlotowego powietrza.
Wentylatory górne zasysają powietrze z wyższej partii kolumny. W tym obszarze ziarno jest wilgotne a powietrze wylotowe osiąga 100% wilgotności, dlatego usuwane jest na zewnątrz.
Dolne wentylatory zasysają powietrze z niższej strefy obszaru suszenia, oraz z obszaru chłodzenia gdzie powietrze jest ciepłe i nie do końca nasycone (powietrze ogrzewa się przechodząc przez ziarno). Suche powietrze w temperaturze około 40-50 stopni kierowane jest do ponownego użytku na stronę dolotową.
Odzysk ciepła poprzez recyrkulację radykalnie zmniejsza koszty suszenia, z uwagi na fakt, że około 30-40 % powietrza używanego do suszenia dostarczane jest z recyrkulacji w temperaturze 40-50°C, a nie z otoczenia, w temperaturze np. 5°C czy -5°C co ma miejsce przy suszeniu kukurydzy. Nie nagrzewamy powietrza np. od 0°C do 120°C – ogrzewając o 120°C, lecz ogrzewamy od 40°C do 120°C – ogrzewając o 80°C.
Jednocześnie konstrukcja i sposób działania suszarni ogranicza zawartość pyłów w powietrzu.

W zależności od konfiguracji oferujemy suszarnie z recyrkulacją powietrza do 45%

Pełna oferta zawiera ponad 25 modeli suszarń.
Po otrzymaniu niezbędnych informacji dobierzemy odpowiedni model.

Dlaczego warto nam zaufać?
Użytkownicy bardzo pozytywnie oceniają efektywną i rzetelną pracę dostarczanych urządzeń. Oferujemy sprzęt renomowanych producentów, którzy mają wieloletnie doświadczenie. Konfigurujemy obiekty od wstępnej koncepcji do właściwego uruchomienia. Na każdym etapie realizacji ściśle współpracujemy z Inwestorem. Opracowujemy kompleksową dokumentację projektową do uzyskania pozwoleń na budowę i użytkowanie.
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami